Power Plate ger dig

Ökad ämnesomsättning (metabolism):
Användning av Power Plate ökar fettförbränningen, förbättrar ämnesomsättning och reducerar underhudsfettet. Speciella massageövningar hjälper också specifika problem område.

Ökad muskelstyrkan:
Under ett Power Plate program är nästan 100% av muskelfibrerna i de involverade musklerna aktiverade. Tydlig ökning av både styrka och muskelkraft.

Celluliter och kosmetiska effekter:
Massageprogram på Power Plate löser upp koagulerade vävnader, bryter ner fettceller och ökar rörligheten i vävnaderna. Eftersom celluliter bryts ner och vävnader blir förstärkta får huden en vackrare ton.

Dämpad smärta och smärtlindring:
Genom att blodcirkulation ökar samt att nerverna stimuleras, minskar smärtan. Ökad muskelspänning under träning leder ofta till minskad muskelspänning efteråt vilket också reducerar smärta.

Ökad flexibilitet:
Ökar cirkulationen och värmer upp muskler och senor i kroppen vilket ökar flexibiliteten och smidigheten i kroppen. Löser upp spänningar, koaguleringar och fastsittande kroppsvävnader.

Ökad hälsa:
Eftersom muskelvävnaderna blir starkare kräver de mer av leveranssystemen i kroppen, hjärtat inkluderat. Detta leder till ökad effektivitet av alla dessa system.

Aktiverad cirkulation:
Under ett Power Plate program arbetar musklerna som en pump som för in blod även in till de minsta blodkärlen upp till 50 ggr per sekund. Detta säkerställer att cellerna får bränsletillförsel väldigt fort. Som ett resultat kommer kroppen att dräneras från slaggprodukter mycket fortare vilket leder till ökad cellförnyelse.

Förbättrad koordination:
Eftersom alla kärl i kroppen stimuleras samtidigt, ökar både den yttre och inre muskulaturens koordination. Reaktion och balanssinnet utvecklas också och ger en omedelbar förbättring.

Ökad bendensitet:
Power Plate stimulerar produktion av benvävnad. Vetenskapliga forskningar har bevisat att bendensiteten ökar efter träning på Power Plate. Kombinationen av starkare muskler och bättre kroppshållning har god effekt på vår tids stora folksjukdom osteoporos (benskörhet) och hjälper till att förebygga fall som kan leda till fraktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *